happy-2014Algemene Leden Vergadering

cheersDit jaar bestaat onze club 40 jaar. Het bestuur wil dan ook zoveel mogelijk ideeën voor 1 of meerdere festiviteiten op de ALV bespreken. Kom ook en beslis mee!

Onze voorzitter is aftredend, daarom zoeken wij een nieuw bestuurslid. Wie wil het bestuur komen versterken? Er heeft zich gelukkig al 1 kandidaat gemeld!

Graag zien we jullie op dinsdagavond, 14 januari, op de Algemene Leden Vergadering. De vergadering begint, na de ontvangstkoffie, om 20:30 uur.

Schaatsen

skatericonIn februari willen we weer gaan schaatsen in de Uithof in Den Haag. In het clubblad kunnen jullie er meer over lezen. De datum komt zeker in de volgende nieuwsbrief. Verzamelen doen we weer bij de ingang van de Uithof om 12.00 uur en de entree is ook dit jaar weer voor rekening van de club.

Contributie

Willen jullie zelf weer de contributie betalen? Dit kan contant op de komende clubavond of door het over te maken op de bankrekening van de club. De contributie is € 40,= en het rekeningnummer is 2191347, van de INGBank (IBAN: NL97INGB0002191347). Alvast bedankt!

Nieuwsbrief Januari 2014
Getagd op: