his_champagneIedereen alle goeds voor 2015, dat het een goed jaar mag worden.

Graag willen wij jullie de hand schudden op de “ALV”.

Clubavond

Op dinsdag 13 januari is er de Algemene Leden Vergadering van de Boreftse MC. Kom ook en beslis mee! Wat gaan we doen dit jaar, waar willen we gaan kamperen en nog meer dingen.

Schaatsen

schaatserOp zondag 15 maart willen we weer gaan schaatsen in de Uithof in Den Haag. Zet het in je agenda.

Contributie

Het nieuwe jaar is een paar weken oud en de penningen worden gevraagd. Dus graag ook voor dit jaar de contributie overmaken op: IBAN: NL97 INGB 0002 1913 47. Dan kan het bestuur met jullie hulp leuke dingen blijven organiseren.

Nieuwsbrief januari 2015
Getagd op: